Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek. TacT Muziek verzorgt muziekonderwijs binnen muziekverenigingen en basisscholen. Daarnaast adviseren en begeleiden ze muziekverenigingen bij vragen over de organisatie en het beleid van de vereniging. Binnen TacT werken professionals die samen met het bestuur willen werken aan het succes van de muziekvereniging.

TacT Muziek werkt vol passie aan de (blaas)muziek van de toekomst. U kunt hierbij rekenen op 100% creativiteit. TacT heeft een idee èn een passende oplossing voor iedere wenselijke situatie.

Kijk voor meer informatie over Stichting TacT Muziek op TacT Muziek.nl.

Lees meer

Klasse[n]orkest biedt een doorlopende leerlijn

Het Klasse[n]orkest maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn muziek. Deze leerlijn kan direct worden geïmplementeerd in het leerplan van de basisschool. De leerlijn dient als model, maar is uiteraard aan te passen aan de wensen van de school.

Daarnaast biedt Klasse[n]orkest een verbinding tussen het binnen- en de buitenschoolse muziekbeoefening. Je kunt daarmee stellen dat er een doorlopende leerlijn is van groep 1 tot en met de 80 jarige leeftijd bij de muziekvereniging, het koor of een band.

Door vooraf een leerlijn op te stellen kan TacT Muziek de vraag van de school optimaal beantwoorden en is de weg vrij voor een structurele samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging. Wilt u meer informatie? Neem met ons contact op!

Lees meer