Zwolse ridders spelen in Klasse[n]orkest

ridderspoor_logo-grootOp de Zwolse basisschool ‘De Ridderspoor’ is het Klasse[n]orkest gestart. Leerlingen uit groep 5-6 en groep 7-8 vormen samen een echt orkest. Muziekvereniging ‘Excelsior Westenholte’ werkt mee tijdens dit project. De leerlingen van de Ridderspoor zullen de komende twaalf weken onder leiding van drie professionele coaches van TacT Muziek leren om samen muziek te maken. Alle facetten van muziekonderwijs zullen hierbij aan bod komen. Aan het eind van de periode geven de schoolorkesten hun eerste concert.

Doorlopende leerlijn

Behalve voor kinderen uit de bovenbouw, wordt er ook muziekonderwijs gegeven aan de jongste kinderen. Groep 3-4 krijgt algemene muziekles van docente Janneke Boomsma. Naast muziekonderwijs voor kinderen, worden de Ridderspoor-docenten ook begeleidt en gecoacht bij het geven van muziekonderwijs. Hierdoor is er niet alleen muziek op de Ridderspoor als het Klasse[n]orkest aanwezig is, maar blijft de muziek ook na afloop van het project in de gangen van de school doorklinken.

Impuls Muziekonderwijs

De Ridderspoor heeft de mogelijkheid aangegrepen om door middel van de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie het Klasse[n]orkest voor de komende drie jaren te organiseren. De drie belangrijke eigenschappen van het project zijn: deskundigheidsbevordering voor het team, structureel muziekonderwijs in een doorlopende leerlijn en een unieke verbinding tussen het binnenschoolse- en buitenschoolse muziekonderwijs.

Excelsior Westenholte

De verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse muziekparticipatie wordt gevormd door een intensieve samenwerking met muziekvereniging ‘Excelsior Westenholte’. Deze vooruitstrevende Zwolse muziekvereniging heeft vanaf het begin de mogelijkheid gezien om door het Klasse[n]orkest een verbinding te vormen tussen de verenging en de muziekles op de basisschool. “Excelsior neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk. Excelsior wil als vereniging midden in de samenleving staan, en daar een actieve muzikale rol in spelen” stelt Gerard ten Brinke van Excelsior. Daarom ziet TacT in muziekverenigingen als Excelsior Westenholte een ideale partner om het Klasse[n]orkest te organiseren.

Ook voor uw vereniging of basisschool?

Bent u in de wijk, het dorp, of de stad ook op zoek naar een logische samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging? Laat u dan inspireren door het Klasse[n]orkest en neem met ons contact op om u te informeren naar de mogelijkheden. Voor meer informatie over muziekvereniging Excelsior Westenholte en basisschool de Ridderspoor klikt u op de links.

Lees meer

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek. TacT Muziek verzorgt muziekonderwijs binnen muziekverenigingen en basisscholen. Daarnaast adviseren en begeleiden ze muziekverenigingen bij vragen over de organisatie en het beleid van de vereniging. Binnen TacT werken professionals die samen met het bestuur willen werken aan het succes van de muziekvereniging.

TacT Muziek werkt vol passie aan de (blaas)muziek van de toekomst. U kunt hierbij rekenen op 100% creativiteit. TacT heeft een idee èn een passende oplossing voor iedere wenselijke situatie.

Kijk voor meer informatie over Stichting TacT Muziek op TacT Muziek.nl.

Lees meer

Klasse[n]orkest biedt een doorlopende leerlijn

Het Klasse[n]orkest maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn muziek. Deze leerlijn kan direct worden geïmplementeerd in het leerplan van de basisschool. De leerlijn dient als model, maar is uiteraard aan te passen aan de wensen van de school.

Daarnaast biedt Klasse[n]orkest een verbinding tussen het binnen- en de buitenschoolse muziekbeoefening. Je kunt daarmee stellen dat er een doorlopende leerlijn is van groep 1 tot en met de 80 jarige leeftijd bij de muziekvereniging, het koor of een band.

Door vooraf een leerlijn op te stellen kan TacT Muziek de vraag van de school optimaal beantwoorden en is de weg vrij voor een structurele samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging. Wilt u meer informatie? Neem met ons contact op!

Lees meer