Klasse[n]orkest voortvarend gestart op basisscholen in Putten

De basisscholen ‘De Schovenhorst’ en ‘De Wegwijzer’ in Putten hebben de première van het muziekeducatieproject Klasse[n]orkest. Met Klasse[n]orkest zetten de Gemeente Putten, de basisscholen en TacT Muziek zich in voor structureel muziekonderwijs.

Klasse[n]orkest De Wegwijzer Putten
Klasse[n]orkest De Wegwijzer Putten
Hiertoe is door de gemeente Putten samen met het onderwijs en TacT Muziek een pilot van het unieke onderwijsconcept Klasse[n]orkest gestart. De pilot loopt vanaf april en eindigt met een spetterend slotconcert op vrijdag 1 juli van dit jaar.

Tijdens het Klasse[n]orkest wordt van de klas een orkest gemaakt. Samen leren in een orkest, is niet alleen leuk maar ook nuttig en zinvol. Kinderen ontwikkelen op deze manier een groot aantal (culturele) competenties. De positieve effecten van muziekonderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een zeer actueel thema, en was de afgelopen tijd volop in de media aanwezig.

Your Name on Stage

Het Klasse[n]orkest wordt gevormd vanaf groep 5. De klas vormt een orkest en krijgt onderwijs door een team van 3 professionele muziekdocenten. De leerlingen zullen tijdens de lessen op echte instrumenten uit een orkest spelen. Daarnaast komen alle aspecten van muziekonderwijs aan bod. In de lesperiode wordt gewerkt naar een grandioos slotconcert ‘Your Name on Stage’ dat in samenwerking met fanfarecorps ‘Excelsior’ uit Putten wordt georganiseerd.

Voor het structurele muziekonderwijsplan maakt het Klasse[n]orkest deel uit van een doorlopende leerlijn muziek, waarin bijvoorbeeld het geleerde in groep 5 de basis vormt voor groep 6.

Wanneer de pilot succesvol kan worden afgesloten zal deze in overleg met de overige Puttense basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar een vervolg krijgen.