Grandioos slot voor pilot Klasse[n]orkest in Putten

In Putten stond de afgelopen maanden het muziekonderwijs op de basisscholen De Schovenhorst en De Wegwijzer in het teken van de pilot van het Klasse[n]orkest. Op vrijdag 1 juli vond daarvan het grandioze slotstuk plaats: een concert samen met de plaatselijke muziekvereniging Fanfarekorps Excelsior.

Naast dat de deelnemende klassen zelfstandig een stuk lieten horen, werden ze ook begeleidt door het fanfarekorps. De leerlingen, docenten en scholen waren stuk voor stuk enthousiast. Daarnaast waren de woorden van wethouder Koekoek vol lof, en sprak daaruit het vertrouwen voor de organisatie van een vervolg. Het was een grandioos feest, waarbij het dak eraf ging!

In de pers:

De Stentor, zaterdag 2 juli

De Puttenaer, zondag 3 juli