Zwolse ridders spelen in Klasse[n]orkest

ridderspoor_logo-grootOp de Zwolse basisschool ‘De Ridderspoor’ is het Klasse[n]orkest gestart. Leerlingen uit groep 5-6 en groep 7-8 vormen samen een echt orkest. Muziekvereniging ‘Excelsior Westenholte’ werkt mee tijdens dit project. De leerlingen van de Ridderspoor zullen de komende twaalf weken onder leiding van drie professionele coaches van TacT Muziek leren om samen muziek te maken. Alle facetten van muziekonderwijs zullen hierbij aan bod komen. Aan het eind van de periode geven de schoolorkesten hun eerste concert.

Doorlopende leerlijn

Behalve voor kinderen uit de bovenbouw, wordt er ook muziekonderwijs gegeven aan de jongste kinderen. Groep 3-4 krijgt algemene muziekles van docente Janneke Boomsma. Naast muziekonderwijs voor kinderen, worden de Ridderspoor-docenten ook begeleidt en gecoacht bij het geven van muziekonderwijs. Hierdoor is er niet alleen muziek op de Ridderspoor als het Klasse[n]orkest aanwezig is, maar blijft de muziek ook na afloop van het project in de gangen van de school doorklinken.

Impuls Muziekonderwijs

De Ridderspoor heeft de mogelijkheid aangegrepen om door middel van de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie het Klasse[n]orkest voor de komende drie jaren te organiseren. De drie belangrijke eigenschappen van het project zijn: deskundigheidsbevordering voor het team, structureel muziekonderwijs in een doorlopende leerlijn en een unieke verbinding tussen het binnenschoolse- en buitenschoolse muziekonderwijs.

Excelsior Westenholte

De verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse muziekparticipatie wordt gevormd door een intensieve samenwerking met muziekvereniging ‘Excelsior Westenholte’. Deze vooruitstrevende Zwolse muziekvereniging heeft vanaf het begin de mogelijkheid gezien om door het Klasse[n]orkest een verbinding te vormen tussen de verenging en de muziekles op de basisschool. “Excelsior neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk. Excelsior wil als vereniging midden in de samenleving staan, en daar een actieve muzikale rol in spelen” stelt Gerard ten Brinke van Excelsior. Daarom ziet TacT in muziekverenigingen als Excelsior Westenholte een ideale partner om het Klasse[n]orkest te organiseren.

Ook voor uw vereniging of basisschool?

Bent u in de wijk, het dorp, of de stad ook op zoek naar een logische samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging? Laat u dan inspireren door het Klasse[n]orkest en neem met ons contact op om u te informeren naar de mogelijkheden. Voor meer informatie over muziekvereniging Excelsior Westenholte en basisschool de Ridderspoor klikt u op de links.

Lees meer

Grandioos slot voor pilot Klasse[n]orkest in Putten

In Putten stond de afgelopen maanden het muziekonderwijs op de basisscholen De Schovenhorst en De Wegwijzer in het teken van de pilot van het Klasse[n]orkest. Op vrijdag 1 juli vond daarvan het grandioze slotstuk plaats: een concert samen met de plaatselijke muziekvereniging Fanfarekorps Excelsior.

Naast dat de deelnemende klassen zelfstandig een stuk lieten horen, werden ze ook begeleidt door het fanfarekorps. De leerlingen, docenten en scholen waren stuk voor stuk enthousiast. Daarnaast waren de woorden van wethouder Koekoek vol lof, en sprak daaruit het vertrouwen voor de organisatie van een vervolg. Het was een grandioos feest, waarbij het dak eraf ging!

In de pers:

De Stentor, zaterdag 2 juli

De Puttenaer, zondag 3 juli

Lees meer

Klasse[n]orkest krijgt spetterend slot op vrijdag 1 juli!

Putten, juni 2016 – Op vrijdag 1 juli aanstaande wordt het Klasse[n]orkest spetterend afgesloten met een feestelijk openluchtconcert op het plein bij de Nederlands Hervormde Kerk. Sinds april vindt op de basisscholen De Schovenhorst en De Wegwijzer in de groepen 5 en 6 het unieke project Klasse[n]orkest plaats. Tijdens het Klasse[n]orkest vormt de klas een orkest. Daarmee krijgen leerlingen een optimale ervaring hoe het is om samen muziek te maken.

Samen muziek maken is goed voor de ontwikkeling van kinderen, en biedt kinderen een ervaring voor het leven. Door samen muziek te maken in een orkest, ontwikkelen kinderen sociale en intellectuele vaardigheden. Naar elkaar luisteren, het bespelen van een instrument en jezelf durven uiten dragen daar aan bij. De gemeente Putten heeft het initiatief genomen voor het opzetten van het Klasse[n]orkest en laat hiermee zien dat ze graag in de muzikale toekomst van kinderen willen investeren. Om de werkwijze en visie achter het project te laten zien, is er op De Wegwijzer en de Schovenhorst een pilot georganiseerd. Het Klasse[n]orkest is een project van Stichting TacT Muziek. De pilot wordt afgesloten met een spetterend slotconcert, en daar bent u van harte voor uitgenodigd.

Uniek aan het project is de samenwerking met het fanfarekorps Excelsior. Door de samenwerking met lokale orkesten wordt de binnen- en buitenschools muziekbeleving middels het Klasse[n]orkest aan elkaar gekoppeld. Tijdens het slotconcert worden de leerlingen begeleidt door Excelsior. Na afloop gaat de muziekvereniging verder met het unieke concert ‘[Your name] on stage’, waarbij Excelsior samen met lokaal talent het podium deelt.

Het slotconcert vindt plaats op vrijdag 1 juli 2016 om 19:00 uur. De locatie van het concert is het pleintje op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat, achter de kerk.

Lees meer

Klasse[n]orkest voortvarend gestart op basisscholen in Putten

De basisscholen ‘De Schovenhorst’ en ‘De Wegwijzer’ in Putten hebben de première van het muziekeducatieproject Klasse[n]orkest. Met Klasse[n]orkest zetten de Gemeente Putten, de basisscholen en TacT Muziek zich in voor structureel muziekonderwijs.

Klasse[n]orkest De Wegwijzer Putten
Klasse[n]orkest De Wegwijzer Putten
Hiertoe is door de gemeente Putten samen met het onderwijs en TacT Muziek een pilot van het unieke onderwijsconcept Klasse[n]orkest gestart. De pilot loopt vanaf april en eindigt met een spetterend slotconcert op vrijdag 1 juli van dit jaar.

Tijdens het Klasse[n]orkest wordt van de klas een orkest gemaakt. Samen leren in een orkest, is niet alleen leuk maar ook nuttig en zinvol. Kinderen ontwikkelen op deze manier een groot aantal (culturele) competenties. De positieve effecten van muziekonderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een zeer actueel thema, en was de afgelopen tijd volop in de media aanwezig.

Your Name on Stage

Het Klasse[n]orkest wordt gevormd vanaf groep 5. De klas vormt een orkest en krijgt onderwijs door een team van 3 professionele muziekdocenten. De leerlingen zullen tijdens de lessen op echte instrumenten uit een orkest spelen. Daarnaast komen alle aspecten van muziekonderwijs aan bod. In de lesperiode wordt gewerkt naar een grandioos slotconcert ‘Your Name on Stage’ dat in samenwerking met fanfarecorps ‘Excelsior’ uit Putten wordt georganiseerd.

Voor het structurele muziekonderwijsplan maakt het Klasse[n]orkest deel uit van een doorlopende leerlijn muziek, waarin bijvoorbeeld het geleerde in groep 5 de basis vormt voor groep 6.

Wanneer de pilot succesvol kan worden afgesloten zal deze in overleg met de overige Puttense basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar een vervolg krijgen.

Lees meer

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek. TacT Muziek verzorgt muziekonderwijs binnen muziekverenigingen en basisscholen. Daarnaast adviseren en begeleiden ze muziekverenigingen bij vragen over de organisatie en het beleid van de vereniging. Binnen TacT werken professionals die samen met het bestuur willen werken aan het succes van de muziekvereniging.

TacT Muziek werkt vol passie aan de (blaas)muziek van de toekomst. U kunt hierbij rekenen op 100% creativiteit. TacT heeft een idee èn een passende oplossing voor iedere wenselijke situatie.

Kijk voor meer informatie over Stichting TacT Muziek op TacT Muziek.nl.

Lees meer

Klasse[n]orkest biedt een doorlopende leerlijn

Het Klasse[n]orkest maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn muziek. Deze leerlijn kan direct worden geïmplementeerd in het leerplan van de basisschool. De leerlijn dient als model, maar is uiteraard aan te passen aan de wensen van de school.

Daarnaast biedt Klasse[n]orkest een verbinding tussen het binnen- en de buitenschoolse muziekbeoefening. Je kunt daarmee stellen dat er een doorlopende leerlijn is van groep 1 tot en met de 80 jarige leeftijd bij de muziekvereniging, het koor of een band.

Door vooraf een leerlijn op te stellen kan TacT Muziek de vraag van de school optimaal beantwoorden en is de weg vrij voor een structurele samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging. Wilt u meer informatie? Neem met ons contact op!

Lees meer