Impuls Muziekonderwijs

PrintHet programma van Klasse[n]orkest valt binnen de gestelde kaders van de subsidie Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidie stelt drie voorwaarden:

  • Er moet een vernieuwing / impuls zijn van het muziekonderwijs, door verandering van structureel muziekonderwijs.
  • Er moet sprake zijn van deskundigheidsbevordering van het docententeam
  • Er moet een verbinding zijn tussen binnen- en buitenschoolsmuziekonderwijs

Structureel onderwijs

Klasse[n]orkest maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn muziek. Daarmee voorziet het programma van Klasse[n]orkest in volledig structureel muziekonderwijs van groep 1 tot en met 8. Het programma van het Klasse[n]orkest wordt ondersteund door diverse methode’s. Hierin kan de school zelf een keuze maken, in wat het meeste bij de school past.

Deskundigheidsbevordering

Binnen het programma van het Klasse[n]orkest is rekening gehouden met de groepsdocent. De groepsdocent heeft de sleutel tot succes van muziekonderwijs in handen, en kan de muziek door laten klinken, ook als het Klasse[n]orkest niet meer op school aanwezig is. Het programma voorziet in een logische opbouw in deskundigheidsbevordering. De deskundigheidsbevordering is in het plan apart geformuleerd. Het is mogelijk om dit samen met andere scholen te organiseren.

Verbinding

Het Klasse[n]orkest is hét voorbeeld van verbinding tussen het binnenschoolse- met het buitenschoolse muziekonderwijs. Het Klasse[n]orkest wordt in samenwerking met de muziekvereniging georganiseerd. De vereniging ondersteund het Klasse[n]orkest met vrijwilliger, organiseert het eindconcert en voorziet in instrumentarium. De vereniging vervult daarmee een actieve rol binnen het programma, en neemt daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich om de muziek door te geven aan de volgende generaties.