Voor basisscholen

Waarom muziek?

Muziek is aanwezig in het dagelijks leven van een mens. Kleuters, baby’s en zelfs ongeboren kinderen reageren al op muziek. Al in de eerste kinderjaren ontwikkelen ze hun eerste muzikale bagage. kinderen maken geluidjes, bewegen op muziek en zingen liedjes en slaan dit op in hun geheugen. Als ze dit later weer horen herkennen ze het. Kinderen ontwikkelen zich hierdoor niet autonoom maar worden sterk beïnvloed door hun sociale- en culturele omgeving.

Veel onderzoeken over muziekonderwijs geven een positief beeld over de effecten hiervan op de ontwikkeling van een kind. Ze kunnen beter luisteren, worden gevoeliger voor taal, trainen hun geheugen, vergroten hun creativiteit, en doen ervaring op in het uiten van hun emoties en het vormgeven ervan. Ze leren samen te werken en elkaar te waarderen. Dit alles vormt de basis voor Klasse[n]orkest.

Betekenis

Klassen[n]orkest geeft betekenis aan muziekonderwijs. Muziek is een podiumvak. Klasse[n]orkest wil graag dat iedereen het hoort. Met Klasse[n]orkest streven wij er naar dat alles wat geleerd wordt direct of indirect op een ‘podium’ klinkt. Op het podium krijgt de muziek van Klasse[n]orkest betekenis in de vorm van een klinkend resultaat!

Leerlijn

In 2020 moet iedere school een doorlopende leerlijn muziek hebben ontwikkeld. Samenwerking met muziekverenigingen is hierbij gewenst. Door een samenwerking tussen een school en een muziekvereniging zijn doelen eenvoudiger te halen. Verder wordt de lokale, maatschappelijke betrokkenheid en verankering vergroot.

Klasse[n]orkest maakt deel uit van een doorlopende leerlijn muziek en kan ‘op maat’ worden aangepast binnen het leerplan van de school. Klasse[n]orkest is een uitwerking van onze visie op muziekonderwijs. De inhoud van klasse[n]orkest, denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van de speelstukken of liedjes, kan worden aangepast op de wens en belevingswereld binnen de school.

Uitgangspunten

De kern van het Klasse[n]orkest bestaat uit 3 uitgangspunten:

  • muziek maak je samen met elkaar
  • muziek heeft een klinkend eindresultaat
  • muziek maak je op een podium en laat je aan anderen horen

Voor het programma, dus voor al het muziekonderwijs is dit onze basis. Het programma van het Klasse[n]orkest voldoet aan de leerdoelen omschreven in het SLO van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Orkest

Klasse[n]orkest maakt van de hele klas een orkest. In het orkest komen alle voorgaande punten tot uiting. Samen leren in een orkest is niet alleen leuk maar ook nuttig en zinvol. Kinderen ontwikkelen een groot aantal competenties. Voorbeelden hiervan zijn het luisteren naar elkaar, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en de ontwikkeling van psychomotorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.

Klasse[n]orkest geeft muziekonderwijs betekenis door leerlingen samen te laten spelen om uiteindelijk een prachtig concert te geven. Kortom Klasse[n]orkest is de leukste les onder schooltijd!